Posted in RADYO TİYATROSU

HACI BEKTAŞI VELİ

Hacı Bektaş-ı Veli, Anadolu’ya geldikten sonra insanları Hak yoluna davet eder. Çok kısa bir süre sonra tanınarak, herkes tarafından saygı görür. Sultan Orhan zamanında kurulan…

Posted in RADYO TİYATROSU

OSMAN BEDREDDİN EFENDİ

Sene 1858 yer Erzurum Alim ve Seyyid Selman Sükûtî efendinin bir oğlu olur. İsmini Osman Bedrettin koyar. Selman Efendi oğlunun eğitimiyle bizzat ilgilenir. Onu kendi…

Posted in RADYO TİYATROSU

İSMAİL FAKİRULLAH

Siirt’in Tillo kasabasında dünyaya gelen İsmail Fakirullah Hazretleri, Anadolu’da yetişen evliyaların büyüklerindendir. Babası Mevlana Kasım Efendi’nin terbiyesi altında yetişti. Harama, helale, kul hakkına, anne ve…

Posted in RADYO TİYATROSU

HZ. ÖMER BİN ABDULAZİZ

Ömer bin Abdülaziz, ikinci Halife Ömer bin Hattabın torunudur. Ömer bin Hattab gezmekte iken, genç bir kızın annesinin süte su karıştırması isteğine karşı çıktığını görür….

Posted in RADYO TİYATROSU

EBU TURAB HAZRETLERİ

Ebû Türâb Horosan’da yaşamıştır. Ahmed Bin Hanbel Hazretlerinden ders alarak kendisini yetiştirmiş ve Şafi mezhebinde fıkıh alimi olmuştur. Yürüyecek takatı ve konuşacak dermanı olduğu sürece…

Posted in RADYO TİYATROSU

YUNUS EMRE

Yunus Emre iyi eğitim görmüş, Türkçeyi çok iyi kullanan bir gönül insanıdır. Yunus Emre Taptuk Emre’nin dergahında bulunmuş, orada tasavvuf terbiyesinden geçmiştir. Dergahtan ayrılıp halkı…

Posted in RADYO TİYATROSU

SEYİDET NEFİSE

Seyidet Nefise Mekke’de 762 (H.145) yılında dünyaya geldi. Tefsir, hadis ve başka ilimlerde de alim olan Seyidet Nefise Mısır’a yerleşmek için Medine’den ayrıldı. İlmiyle alimlere…

Posted in ARKASI YARIN

ARASTA

Çarşılarda benzer ürünlerin satıldığı dükkanlara arasta denir. Ticaret ahlakı, esnaf dayanışması, yardımlaşama üzerine Diyanet Radyo yapımı arkası yarın oyunumuz bizleri geçmişe götürerek kaybettiğimiz değerleri bir…

Posted in RADYO TİYATROSU

KANAL

Ülkeleri Nazi ordusu tarafından işgal edilen Polonyalılar, Nazi işgaline karşı direnişe başlar. İşgalci Alman ordusuna karşı şehrin kanalizasyon sistemindeki tünelleri kullanarak saklanan ve saldıran Polonyalılar…

Posted in SESLİ ÖYKÜ

MOTORCU İBRAHİM’İN BAHÇELİ EVLERİ

Allah elden ayaktan düşürmesin, kimseye muhtaç etmesin derler ya. Motorcu İbrahim de sağlıklı günlerini geride bırakmış ve ele güne muhtaç duruma düşmüştür. Bakımı iyi yapılmamakla…

Posted in SESLİ ÖYKÜ

KAPICI

Posted in SESLİ ÖYKÜ

LEKE

Evlilik çağı çoktan geçmiş Raife yüzündeki lekeyi takıntı haline getirmiştir. Ona göre evlenememesinin tek nedeni yanağındaki doğuştan gelen kocaman siyah lekedir. Hayatta hiç kimsesi olmayan…