İBRAHİM HAVVAS HAZRETLERİ

Rum Kayseri’nin kızının halleri Kayser’in hoşuna gitmediği için o zamanın tüm şifacılarını…

VEYSEL KARANİ

Veysel Karani, Peygamber efendimiz görmeden müslüman olmuştur. Müslüman olduğu günden beri Peygamber…

HACI BEKTAŞI VELİ

Hacı Bektaş-ı Veli, Anadolu’ya geldikten sonra insanları Hak yoluna davet eder. Çok…

OSMAN BEDREDDİN EFENDİ

Sene 1858 yer Erzurum Alim ve Seyyid Selman Sükûtî efendinin bir oğlu…

İSMAİL FAKİRULLAH

Siirt’in Tillo kasabasında dünyaya gelen İsmail Fakirullah Hazretleri, Anadolu’da yetişen evliyaların büyüklerindendir….

HZ. ÖMER BİN ABDULAZİZ

Ömer bin Abdülaziz, ikinci Halife Ömer bin Hattabın torunudur. Ömer bin Hattab…

EBU TURAB HAZRETLERİ

Ebû Türâb Horosan’da yaşamıştır. Ahmed Bin Hanbel Hazretlerinden ders alarak kendisini yetiştirmiş…

YUNUS EMRE

Yunus Emre iyi eğitim görmüş, Türkçeyi çok iyi kullanan bir gönül insanıdır….

SEYİDET NEFİSE

Seyidet Nefise Mekke’de 762 (H.145) yılında dünyaya geldi. Tefsir, hadis ve başka…

ARASTA

Çarşılarda benzer ürünlerin satıldığı dükkanlara arasta denir. Ticaret ahlakı, esnaf dayanışması, yardımlaşama…

MOTORCU İBRAHİM’İN BAHÇELİ EVLERİ

Allah elden ayaktan düşürmesin, kimseye muhtaç etmesin derler ya. Motorcu İbrahim de…