KURDUN İNİ

Zihni Bey ve Naciye Hanım çocuklarını evlendirip baş başa kalınca evde durmadan…