FİDYE

Dak King bütün mal varlığını ipotek ettirerek yedi yüz elli bin dolar…