BİLİNMEYEN BİR KUDRETE

Bir baba ve dört oğlu hep beraber bir çiftlikte yaşamaktadır. Oğullardan biri…

FİDYE

Dak King bütün mal varlığını ipotek ettirerek yedi yüz elli bin dolar…