ALIN YAZISI (TRT)

Azerbaycan’da, Bakü’ye yakın bir köyde yaşayan Evez berberlik yaparak geçimini sağlar. Gençliğinde…