CANDİDA

   Henüz onsekizinde olan Eugene kendinden on beş yaş büyük Candida’ya sevdalanır ve ona…