EYLÜL

Suat, kocası Süreyya ile yaz aylarını sehre uzak bir bağ evinde geçirmektedir….

RASTLANTI (Cinayet)

Taşra şehirlerinden birisinde memurluk yapan Alber tek başına yaşamaktadır. Fazla konuşkan olmayan…

KRAL LEAR

Kral Lear, artık yaşlandığı için topraklarını üç kızı arasında paylaştırmaya karar verir….