EMİN SIĞINAK

John ve Willy gecenin kör karanlığında sokaklarda kalabilecekleri emin bir sığınak aramaktadırlar….