BEDEL

Ankara’da hukuk eğitimine devam etmekte olan Murat’a köydeki kız kardeşinden bir mektup gelir. Kız…

DOKTOR ARIBAŞ’IN NOTLARI -1- KAN DAVASI

Almanya’da küçük bir kentte çalışan emekli Binbaşı Metin Eryılmaz’a eski emir eri Mustafa’dan bir…

KAN DAVASI

Ali’nin babası bir gece vakti düşman oldukları bir aile tarafından vurulur. Ali’nin annesi Hatun,…

ÖLÜM KAPIYI ÇALDIĞINDA

Berk kapısı çalındığında dışarı çıkmak üzeredir. Ziyaretçi bazı şirket evraklarını imzalatmak için geldiğini söyler….