KANİJE

1600 yılında Arşidük Ferdinand (Arşidük: Avusturya Hükümdarı) 50.000 kişilik bir ordu ve…

BAMSI BEYREK

Dede Korkut geldi, gazilerin hikâyelerini anlattı, dua etti, aziz Allah´a yakardı: “Ak…